Повернутися до звичайного режиму

ПРОГРАМА

психолого-педагогічного вивчення учня та складання характеристики

I. Загальні відомості про учня.

Прізвище, ім'я, по батькові. Рік народження. Стан здоров'я і загальний фізичний розвиток. Сім’я, її склад. Заняття батьків. Побутові умови життя. Особливості виховання учня в сім'ї. Домашня адреса.

II. Навчальна діяльність учня.

1.Успішність за попередні роки і в поточному навчальному році; коливання її рівня з окремих предметів; випадки неуспішності, їх причини.

2. Ставлення до навчання: усвідомлення обов'язків школяра; зацікавлення навчанням; любов до набування знань, бажання вчитися; особливий інтерес до окремих предметів; ставлення до

виконання навчально-трудових завдань, до навчання в майстернях, на пришкільних ділянках; наявність інтересу до майстрування, технічного конструювання; ставлення учня до оцінювання його навчальної діяльності педагогами, іншими учнями і батьками; самооцінка учнем своїх успіхів у навчанні, його вимогливість до себе; інші мотиви його навчальної діяльності.

3. Особливості і засвоєння знань: успішність учня у навчанні, наявні в ній недоліки; усвідомлення і прийняття навчальних завдань; активність і самостійність їх виконання; особливості сприймання і розуміння навчального матеріалу; здатність аналізувати факти, виділяти їх істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки і застосовувати до поповнення нових фактів; особливості пам'яті, уяви учня у навчальному процесі; характерні для учня способи запам'ятовування навчального матеріалу; вміння правильно і точно висловлювати думки, відповідати на запитання, переказувати текст своїми словами, емоційні компоненти навчальної діяльності учня, зокрема їх прояви під час відповідей; емоційні реакції на труднощі у виконанні навчальних завдань; здатність володіти своїми емоціями; старанність, наполегливість у виконанні навчальних завдань під час уроків і вдома; ступінь сформованості, вміння вчитися, планувати свою навчальну роботу, ініціативно, організовано, акуратно, систематично і раціонально її виконувати, контролювати себе; основні труднощі учня у навчанні з тих чи інших предметів, причини цих труднощів.

III. Трудова діяльність учня.

1. Участь у суспільно-корисній трудовій діяльності, у різних її видах, у праці по самообслуговуванню
в школі і в сім'ї; виконання громадських доручень

2. Ставлення до трудової діяльності: мотиви виконання трудових завдань (усвідомлення їх суспільної
важливості, моральні стимули до праці, почуття громадського обов'язку, інтерес до продуктивної праці)
ступінь сформованості психологічної готовності до праці, до участі у створенні матеріальних і
духовних цінностей; особливості ставлення учня до розумової і фізичної праці; інші види діяльності,
якими учень цікавиться; заняття, до яких він вдається у вільний час.

3. Особливості виконання трудових завдань: відповідальність, сумлінність, організованість і
дисциплінованість їх виконання; ініціатива в підтриманні робочого порядку, в боротьбі з неефективним
використанням часу, що відводиться на працю; ділові якості учня як працівника, його загально-трудові
вміння і навички.

4. Професійна орієнтація: яку професію має намір обрати, мотиви її вибору; стійкість професійних
намірів учня.

IV.Загальний розвиток учня.

1. Знання: їх обсяг, глибина, систематизованість, узагальненість, начитаність, потреба в знаннях.

2. Розвиток сприймання й мислення: спостережливість, логічність, доказовість, самостійність,
критичність мислення; володіння узагальненими прийомами розумової роботи з навчальним
матеріалом; кмітливість, дотепність й інші розумові властивості.

3. Культура мовлення: запас слів, уміння користуватися ним при спілкуванні, правильно, ясно,
виразно висловлювати свої думки.

4. Інтереси: навчальні, читацькі, мистецькі, технічні, спортивні, громадські; їх стійкість і дійовість.

5. Здібності, нахили учня: загальні і спеціальні здібності до навчання; здібності до творчої діяльності.

V. Моральна вихованість учня.

1. Дисциплінованість: усвідомлення і виконання правил поведінки; ставлення до зауважень.

2. Колективізм: участь учня у роботі класу; місце в колективі, дружба й товаришування, конфлікти.

3. Ідейна спрямованість: моральні уявлення, погляди, переконання, якості; рівень вихованості.

4. Інші характерологічні риси: урівноваженість поведінки, емоціональна вразливість, упевненість, на­
полегливість, рішучість, стриманість, сором'язливість, стійкість і змінюваність почуттів, рухливість.

Кiлькiсть переглядiв: 551

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.